IceBear logo

IceBear

Creative Igloo

WALO

V úzkej spolupráci s digitálnou agentúrou Ramus.Digital zo Švajčiarska sme sa podieľali na redizajne globálneho brandu pre stavebnú spoločnosť WALO.

WALO je na trhu viac ako 100 rokov a je uznávaným dodávateľom množstva stavebných projektov, ako napríklad letisko v Zurichu či vodné priehrady.

Okrem Švajčiarska sa firma WALO presadila aj na anglickom a americkom trhu, a preto jednou z najväčších víziev nášho projektu bolo zjednotiť dizajn a komunikačnú platformu tak, aby zastrešila požiadavky troch nezávislých medzinárodných trhov a zároveň zohľadnila potreby množstva menších spoločností patriacich do koncernu WALO.

WALO logo

Náš prístup

Výskum

Začali sme tým, že sme sa oboznámili s existujúcou štruktúrou a online prezentáciou všetkých divízií spoločnosti WALO. Získané poznatky sme prehľadne zachytili do webových máp (sitemaps). Tiež sme sa pozreli aj na konkurenčné stavebné firmy, aby sme identifikovali nielen rozdiely, ale aj podobnosti.

Po dôkladnej analýze štruktúry sme sa sústredili na návštevnosť jednotlivých stránok, kľúčové slová používané pri vyhľadávaní a, samozrejme, sme preskúmali aj pohyb návštevníkov po stránkach.

Medzi najnavštevovanejšie stránky patrili tie, ktoré sa venovali stavebným projektom spoločnosti, o druhú priečku sa podelili stránky s adresami pobočiek spoločnosti a adresami projektov. Zaujímavým zistením aj pre samotnú zadávateľskú firmu bolo, že 30% návštevníkov hľadalo na stránkach informácie o pracovných príležitostiach v spoločnosti.

Persóny

V spolupráci s interným marketingovým oddelením spoločnosti WALO sme identifikovali 6 základných persón, ktoré dostatočne pokryli všetky uvažované situácie.

Persona 1
Persona 2
Persona 3

Informačná architektúra

Akonáhle sme si potvrdili, aké obchodné ciele spoločnosti má stránka pomôct naplniť a analyzovali kto sú navštevníci stránok, mohli sme sa naplno pustiť do tvorby informačnej architektúry, ktorá by bola atraktívna pre všetky medzinárodné trhy a zároveň naplnila lokálne špecifiká. Pri práci na tejto časti projektu sme sa riadne zapotili a venovali niekoľko dní intenzívnej práce workshopom s klientom, následnej analýze, návrhu a tvorbe alternatívnych štruktúr.

Jednou z najzaujímavejších úloh projektu bolo navrhnúť nový produktový katalóg tak, aby pokrýval všetky produkty spoločnosti a zároveň naplnil očakávania nielen jednotlivých funkčných a prevádzkových oddelení, ale aj medzinárodných pobočiek spoločnosti.

Používateľské cesty

Po doladení informačnej architektúry sme sa začali venovať mapovaniu kľúčových používateľských ciest pre jednotlivé persóny. Hlavným cieľom tejto fázy návrhu bolo zjednodušovanie, nakoľko sme sa snažili minimalizovať potrebu vyhľadávania a blúdenia po stránke a skôr sme sa sústredili na tvorbu premyslených interakcií.

User flow 1
User flow 2
User flow 3

Wireframes

Dizajnujeme! Po niekoľkých týždňoch výskumu a workshopov sme sa dopracovali k samotnému kresleniu. Začali sme niekoľkými jednoduchými náčrtmi obrazoviek a vďaka dôslednej príprave aj prepoužiteľnými komponentami pre vybrané používateľské cesty.

Wireframe 1
Wireframe 2
Wireframe 3

Interaktívne prototypy a používateľské testovanie

S wireframami v rukách sme sa pustili do tvorby klikateľných prototypov v nástroji InVision, ktoré sme následne použili pre rýchle testovanie niekoľkých scenárov s reálnymi používateľmi - oslovenými návštevníkmi pôvodnej stránky, ako aj vybranými zamestnancami spoločnosti.

Atomický dizajn a style guide

V rámci samotného vizuálneho riešenia sme v projekte využili tzv. Atomický dizajn, teda prístup, kedy sa definujú a dizajnujú najmenšie stavebné bloky (atómy) a tie sa následne skladajú do väčších celkov (molekuly). Takýto postup nám zabezpečí jednoduchší vývoj a dlhodobú udržateľnosť projektu.

Pri tvorbe vizuálnej reprezentácie jednotlivých komponentov sme vychádzali z existujúceho dizajn manuálu spoločnosti WALO, ktorý sme počas projektu aktualizovali, doplnili a zlepšili tak, aby vyhovoval našim potrebám. Vytvorili sme vyše stvoky nových komponentov, ktoré môžu byť použité v digitálnej komunikácii spoločnosti.

Pomocou novovytvorených komponentov sme na základe schválených wireframov následne začali dizajnovať nové komplexné stránky.

Vývoj a ďalšie kroky

Nová podoba webovej prezentácie mala byť na žiadosť zákazníka vystavaná na konkrétnej technickej platforme, s ktorou má dostatočné skúsenosti. Nami navrhnutý a použitý framework Gantry umožní administrátorom jednoduchú stavbu ďalších stránok z nových komponentov a šablón pomocou intuitívneho drag’n’drop rozhrania.

Finálne výstupy projektu sme odovzdali klientovi, ktorý sa aktuálne sústreďuje na napĺňanie stránok lokalizovaným obsahom pre jednotlivé trhy.

  • 1 Máte záujem o spoluprácu na vašom projekte?
  • 2Máte záujem o školenie?
  • 3Chcete prekonzultovať váš projekt alebo dizajn?

Kontaktujte ma

Volám sa Martin Puškáč a rád sa s vami porozprávam o možnostiach spolupráce.

Napíšte mi na martin@icebear.sk alebo zavolajte na +421 911 526 183.

Kontakt