IceBear logo

IceBear

Creative Igloo

Credit Suisse

Pre švajčiarsku banku Credit Suisse som mal možnosť pracovať hneď na niekoľkých projektoch.

Jednalo sa najmä o projekty určené pre zamestnancov banky, nakoľko ani na tých netreba zabúdať pri tvorbe dobrého Customer/User Experience.

Portfolio Opportunity Finder screenshot 1
Portfolio Opportunity Finder screenshot 2
Portfolio Opportunity Finder screenshot 3

Portfolio Opportunity Finder

Celent Model Wealth Manager 2020 award

Pri práci na tomto projekte sme si naozaj mohli vyskúšať extrémny dizajn sprint, nakoľko na prípravu celého riešenia sme mali iba niečo okolo troch týždňov.

Naša práca začala analýzou požiadaviek a predstáv zadávateľa o budúcom fungovaní riešenia. Z dôvodu krátkosti času sme analytickú fázu natlačili do dvoch celodenných workshopov. Zvyšný čas sme rozdelili na štyri sprinty a na testovanie.

V UX labe sme si vyhradili tri dni, čo nám dávalo presné časové ohraničenia.

Bezprostredne po úvodnych workshopoch začali týždne intenzívnej práce, počas ktorých sme definovali používateľské cesty a informačnú architektúru. Tieto sme následne zaznamenali pomocou interaktívnych prototypov v nástroji InVision a vždy testovali na našich testovacích dňoch s používatelmi.

Po používateľskom testovaní sme zistenia a spätnú väzbu zapracovali a pustili sa do ďaľších vylepšení.

Počas celého procesu sme, okrem iných tímov, úzko spolupracovali aj s delivery tímom banky, čo zabezpečilo ľahké odovzdanie celého projektu na vývoj.

Myslím, že  tento extrémne krátky projekt, kde sme mali možnosť si otestovať design sprint v praxi, dopadol veľmi úspešne.

O dobre vykonanej práci svedčí aj fakt, že  sme s našim riešením vyhrali ocenenie Celent 2020 Model Wealth for Client Experience.

IWM screenshot

International Wealth Management (IWM 3.0)

Tvorba nového, unifikovaného rozhrania pre balík aplikácií na správu majetku si vyžadovalo dostatočnú znalosť problematiky, analýzu existujúcich riešení a navrhovanie nových procesov a používateľských ciest.

Na základe zistení sme s tímom následne navrhli nový design system a sadu komponentov určených pre použitie vo všetkých nových aplikáciách v skupine.

Počas tohto projektu sme úzko spolupracovali s výskumným tímom, ktorý mal k dispozícii aj UX Lab, delivery tímom a samozrejme s manažmentom banky.

Investment Engine screenshot

Investment Engine configuration tool

  • 1 Máte záujem o spoluprácu na vašom projekte?
  • 2Máte záujem o školenie?
  • 3Chcete prekonzultovať váš projekt alebo dizajn?

Kontaktujte ma

Volám sa Martin Puškáč a rád sa s vami porozprávam o možnostiach spolupráce.

Napíšte mi na martin@icebear.sk alebo zavolajte na +421 911 526 183.

Kontakt